شبی در محفلی ذکر علی بود

شنیدم عاشقی مستانه میگفت:

اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی

چون علی را دوست داری.

عید غدیر روز اکمال دین و

اعلان ولایت علی (ع) مبارک

دسته ها :
چهارشنبه بیست و هفتم 9 1387
X